Spotkanie autorskie z człowiekiem-legendą Bobolic, zasłużonym dla lokalnej społeczności, zorganizowano w miejscowej bibliotece. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej, z którą on również jest związany.

Wygrać siebie

10.10.2019

Spektakl teatralny z silnym przekazem wychowawczym i profilaktycznym obejrzeli osadzeni w Zakładzie Karnym w Starem Bornem

Palacze z papierami

08.10.2019

Zakład Karny w Starem Bornem umożliwił kolejnej grupie osadzonych zdobycie uprawnień palacza centralnego ogrzewania. Stanowi to dla nich przepustkę do podjęcia pracy w kotłowni.

Już po raz szósty Muzeum Regionalne w Bobolicach prezentuje prace plastyczne autorów zza krat. Tym razem wystawa ma zasięg ogólnopolski.

W Zakładzie Karnym w Starem Bornem przybyło kilkunastu elektryków. Wszystko za sprawą zakończonego właśnie kursu zawodowego.

Poprzez film próbowano zainteresować skazanych problemami osób niepełnosprawnych oraz ich integracją ze społeczeństwem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej