W Zakładzie Karnym w Starem Bornem zakończono prace związane z termomodernizacją budynków na terenie jednostki.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osocze na nowy rok

13.01.2021

Organizm ludzki, który przezwyciężył wirus COVID-19, wytwarza specyficzne przeciwciała mające zdolność neutralizacji wirusa SARS-CoV-2 czyli głównego winowajcy choroby. Wspomniane przeciwciała znajdują się w osoczu ozdrowieńca, czyli osoby , która po przebyciu potwierdzonego testami laboratoryjnymi zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ozdrowieniec co bardzo ważne i istotne może bez uszczerbku na swoim zdrowiu, podzielić się tym cennym lekiem. Przeciwciała zawarte...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Korupcja stanowi powszechny na całym świecie problem społeczny, gospodarczy i polityczny. Występuje z różnym nasileniem w poszczególnych krajach, a jej rozmiar uzależniony jest w dużej mierze od społecznego przyzwolenia na zachowania nieetyczne. Katalog ilości zachowań korupcyjnych jest bardzo szeroki. Różnorodne zachowania przestępcze związane z korupcją to: łapownictwo, przekupstwo, kradzież, (protekcję), nepotyzm, oszustwa i nadużycia zawodowe .

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej