KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Zakład Karny w Starem Bornem wszczyna procedurę dotyczącą dzierżawy nowo wybudowanej hali produkcyjnej wraz z przyległym terenem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Świadkiem dramatycznej sytuacji na drodze był sierż. Grzegorz Zblewski, starszy strażnik Zakładu Karnego w Starem Bornem. Na szczęście zachował zimną krew.

Życie w prezencie

19.02.2020

Arkadiusz Misztal zrobił najlepszy prezent jaki mógł. Dał innej osobie szanse na dalsze życie.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej