Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest oddziaływanie resocjalizacyjne poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem w ramach programu PRACA DLA WIĘŹNIÓW.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wokandy w Zakładzie Karnym w Starem Bornem oraz Oddziale Zewnętrznym w Opatówku odbywają się przy użyciu wideokonferencji.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna i podejmuje wszelkie działania prewencyjne aby przyczynić się w walce z zagrożeniem . Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opatówku Zakładu Karnego w Starem Bornem w ramach programu readaptacji społecznej skazanych „Radosna twórczość zza krat” skazani szyją maseczki ochronne.

“ Czasami po prostu trzeba być odważnym. Trzeba być silnym. Czasami nie można ulegać czarnym myślom. Trzeba pokonać te diabły, które wpychają się do twojej głowy i próbują wzbudzić paniczny strach. Przesz naprzód, krok za krokiem, z nadzieją, że nawet jeśli się cofniesz, to tylko trochę, tak że kiedy znowu ruszysz przed siebie, szybko nadrobisz zaległości”. - John Marsden

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej