Kolejna akcja honorowej zbiórki krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Wykład historyczny przedstawiciela IPN o/Łódź przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu uczestniczył w uroczystych obchodach 80. rocznicy rozstrzelania Sieradzkich Zakładników.

Odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu.

Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Sieradz 2019.

Zakład Karny w Sieradzu, w ramach promowania mediacji jako skutecznej formy polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z  Przemysławem Majkowskim - Sędzią Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej