Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

Ostatni rok z POWER

30.01.2020

Zakładu Karny w Sieradzu planuje kolejne szkolenia zawodowe dla osadzonych realizowane w ramach POWER 2014-2020.

Jasełkowy koncert teatralno – artystyczny zaprezentowany osadzonym przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Praca dla skazanych

Osadzeni w sieradzkim zakładzie karnym uczestniczą w programie resocjalizacyjnym z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i integracji rodzin.

XXI aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej