Wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe dla sieradzkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zakład Karny w Sieradzu uczestniczył w uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program profilaktyczny dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Wykład dotyczący funkcjonowania i historii sieradzkiego zakładu karnego.

Funkcjonariusze sieradzkiego zakładu karnego po raz kolejny przyłączyli się do akcji honorowej zbiórki krwi organizowanej na terenie sieradzkiej jednostki.

Zakład Karny w Sieradzu zorganizował dla osadzonych spotkanie z Barbarą Kamieniecką - przedstawicielem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej