Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez współpracę z grupą " POPLON ".

3 funkcjonariuszy sieradzkiego zakładu karnego otrzymało brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi.

Jubileuszowa XX aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Funkcjonariusze sieradzkiej Służby Więziennej po raz kolejny dzielą się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu uczestniczył w uroczystych obchodach 79. rocznicy rozstrzelania Sieradzkich Zakładników.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sieradzu udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom niebezpiecznego wypadku drogowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej