Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził z dniem 27.04.2021 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 5/2021 do służby w Służbie Więziennej

Kolejna udaremniona próba przemytu niedozwolonego przedmiotu na teren Zakładu Karnego w Sieradzu.

Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Zakład Karny w Sieradzu kontynuuje pomoc dla potrzebujących wspierając seniorów i osoby niepełnosprawne z DPS Skrzynno.

Zakładu Karny w Sieradzu zakończył kolejny rok szkoleń zawodowych dla osadzonych realizowanych w ramach POWER 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej