W Zakładzie Karnym Nr 2 we Wrocławiu 101. rocznicę odzyskania niepodległości obchodzono w szczególny sposób.

Dyrektor Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu zaprasza do współpracy kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego i zatrudnieniem osadzonych.

Listopad to czas , w którym funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, za poświęcenie i ciężką pracę, z rąk przełożonych otrzymują awanse, odznaczenia czy wyróżnienia.

W ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy" odbyło się szkolenie pracowników terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

4 listopada wrocławski Zakład Karny Nr2 odwiedzili członkowie motocyklowej społeczności biorącej udział w projekcie Bible for Nations.

1 listopada to dla Polaków znacząca data. Instytut Pamięci Narodowej wraz Zakładem Karnym Nr2 we Wrocławiu kontynuuje akcję „OCALAMY”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej