O. Robert Żukowski angażuje osadzonych z Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu w pomoc społecznościom lokalnym. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i personel Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” Nr2 we Wrocławiu złożyli na ręce dyrektora jednostki dyplom wraz z podziękowaniami.

25 września w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu miało miejsce spotkanie osadzonych i przedstawiciela Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”.

„Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany." (Józef Czechowicz) 20 września, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich miało miejsce spotkanie z Grahamem Mastertonem – światowej sławy autorem horrorów, thrillerów i kryminałów.

15 września odbył się trzydziesty siódmy wrocławski bieg maratoński, który zgromadził 3187 biegaczy. W dodatkowej kategorii zawodniczej zakwalifikowani byli funkcjonariusze Służby Więziennej. Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu wspomagał organizacyjnie Młodzieżowe Centrum Sportu – organizatora z  imprezy.

Skazani Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu mieli okazję zapoznać się z ofertą Wrocławskiego Centrum Integracji.

24 lipca osadzeni odbywający karę w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu uczestniczyli w zajęciach kulturtalno-oświatowych poza terenem jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej