Bunt oraz odmowa opuszczenia placów spacerowych. Pożar pawilonu mieszkalnego i ewakuacja więźniów oddziału terapeutycznego. To elementy scenariusza ćwiczeń ochronnych pod kryptonimem "Opór", które zorganizowano w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Strzelecką "dwójkę" 19 października br. odwiedziła czteroosobowa delegacja więzienników z niemieckiego Hameln. Gości przyjął i oprowadził po jednostce Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Mariusz Dubielczyk.

Jubileuszowy XX Ogólnopolski Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat” zorganizowany 17 października br. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach zakończył się sukcesem zespołów muzycznych, reprezentujących opolskie jednostki penitencjarne.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczył w uroczystym otwarciu hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Praca jest skuteczną metodą resocjalizacji. Fotograf i podróżnik, Grzegorz Lityński, przy wsparciu mjr. Jarosława Timoszuka z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, miał możliwość zobaczyć skazanych ze strzeleckiego więzienia, pracujących w różnych zawodach u kontrahentów zewnętrznych.

Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich trwa realizacja kolejnych 2 kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej