W dniach 22-24 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zakończono zdjęcia do serialu dokumentalnego „Służba Więzienna”, który wyemitowany zostanie na antenie TVN Turbo w marcu br.

Efekty terapii

04.01.2019

W ramach współpracy ze społecznością lokalną na przełomie grudnia ur. i stycznia br. przekazano na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe rękodzieło przygotowane przez osadzonych z oddziału terapeutycznego Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

W Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzono 7 kursów zawodowych.

Okres Świąt Bożego Narodzenia w więzieniu to czas szczególny zarówno dla osadzonych, jak również funkcjonariuszy, którzy obciążeni są dodatkowymi obowiązkami. W tym szczególnych dniach tradycyjnie w organizację życia kulturalnego na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich włączyło się kilka grup wyznaniowych oraz działające na terenie „dwójki” stowarzyszenia.

Od 18 do 20 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich materiał filmowy do serialu dokumentalnego „Służba Więzienna” realizowała telewizja TVN Turbo. Film „Służba Więzienna” jest kontynuacją popularnego serialu „Zakład Karny”.

Z inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZ FiPW działającego przy Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich 15 grudnia br. zorganizowano wycieczkę do Republiki Czeskiej na jarmark świąteczny w Ołomuńcu. W wycieczce uczestniczyli pracownicy i funkcjonariusze naszej jednostki wraz z rodzinami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej