Państwowa Straż Pożarne jest jedną z formacji mundurowych, z którymi na co dzień współpracuje Służba Więzienna. Służba Więzienna i Straż Pożarna to formacje mundurowe zaliczające się do zawodów zaufania publicznego.

28 kwietnia 2020 r. w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga dla Grudziądzkiego Centrum Caritas zostały przekazane maseczki oraz przyłbice zabezpieczające przed koronawirusem wykonane przez osadzonych. Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu po raz kolejny był czynnie zaangażowany w akcję tworzenia środków podstawowej ochrony indywidualnej.

Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew. Na to zapotrzebowanie zareagowali funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu. Oddali ponad 7 litrów krwi. „Służymy pomocą - mamy to we krwi”.

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu przekazał na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu aktualnie najcenniejsze środki ochrony osobistej tj. 200 maseczek oraz 20 przyłbic ochronnych.

Komunikat

14.04.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Życzenia

10.04.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej