Jednym z najtrudniejszych momentów podczas odbywania kary pozbawienia wolności jest niewątpliwie czas Świąt Bożego Narodzenia.

38 lat temu.....

13.12.2019

Kwiaty, znicze, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci - tak Grudziądz uczcił 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu jako przedstawiciele Służby Więziennej prezentowali ofertę pracy dla młodzieży podczas GRUDNIOWYCH TARGÓW PRACY w Grudziądzu.

Wolontariat przybiera różne formy i  jest jedną ze skuteczniejszych form resocjalizacji. Więzień uczy się pomagać drugiemu człowiekowi, staje się za niego odpowiedzialny. Ma też świadomość, że to praca na rzecz konkretnej, lokalnej społeczności, z którą się integruje. Wielu osadzonych z inicjatywy Służby Więziennej uczestniczy również w akcjach charytatywnych.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na problemy osób z  niepełnosprawnością, które odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w jednostkach penitencjarnych, w związku ze stosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

2 grudnia br. na zaproszenie ppłk Arkadiusza Gościnnego - Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu do jednostki przybyli tenisiści Olimpii Grudziądz wraz z trenerem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej