9 czerwca 2020 r. w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek wielokrotnego użytku zabezpieczających przed koronawirusem wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu.

Komunikat

04.06.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mamy nasze mamy

25.05.2020

Noszą niebieskie mundury, łączą służbę z wychowywaniem dzieci – czyli matki z grudziądzkiej "dwójki".

Czy można oddawać krew, jeśli panuje stan zagrożenia epidemicznego? Tak można, a nawet trzeba. Nasza krew jest potrzebna - w czasie pandemii jeszcze bardziej - odpowiedziała Służba Więzienna.

Komunikat

20.05.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Służba Więzienna w pracy z osadzonymi dba o pamięć dając poczucie przynależności Narodowej oraz kształtuje wśród osadzonych postawę patriotyczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej