Badania nad funkcjonariuszami Służby Więziennej należą do rzadkości. Znacznie popularniejsza jest tematyka osób naruszających prawo, ich sposób funkcjonowania w społeczeństwie i w sytuacji izolacji więziennej. Wydaje się jednak ważne poznanie osób, które decydują się na bardzo trudną pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami skazanymi, jakimi cechami osobowości charakteryzują się, jakie są ich predyspozycje, jakimi motywami kierują się przy podjęciu pracy.

80 lat temu na Polskę spadły pierwsze pociski rozpoczynające II Wojnę Światową. By uczcić pamięć ofiar 1 września 1939 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu na Cmentarzu Wojennym w Mełnie oddali hołd poległym.

Niczego nie obiecują, nie prowadzą terapii, nie kłamią. Negocjatorzy Służby Więziennej są do dyspozycji 24h. Zabarykadowanie w celi, wzięcie zakładnika, usiłowanie popełnienia samobójstwa, to przykłady niewyczerpujące katalogu wydarzeń, do których wkraczają nasi negocjatorzy.

To polskie święto obchodzone co roku 29 sierpnia. Dzień Straży Miejskiej ustanowiono w 2009 roku, kiedy to sejm zmienił ustawę dotyczącą tej instytucji. Data 29 sierpnia nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia w 1997 roku uchwalono pierwszą ustawę bezpośrednią odnoszącą się właśnie do funkcjonowania strażników miejskich.

W sierpniu do Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu trafiła mobilna wystawa. Ekspozycja fotograficzna „Zawsze w biegu. Jan Rodowicz Anoda” odwiedza jednostki penitencjarne w okręgu bydgoskim od lipca, w „dwójce” dostępna była w dniach 22-28 sierpnia br. i przeznaczona była zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej, a także dla osadzonych. Przez siedem dni wystawę obejrzało blisko 150 osób.

Codziennie rano mury grudziądzkiej jednostki penitencjarnej opuszcza kilkudziesięciu skazanych, którzy udają się do pracy na rzecz różnych podmiotów. Najczęściej osadzeni wykonują prace porządkowe, bieżące naprawy, zatrudniani są też jako fachowcy przy kompleksowych remontach. Służbie Więziennej zależy na jak największej liczbie skazanych skierowanych do zatrudnienia. Jest to najlepsza forma resocjalizacji dająca najwięcej korzyści zarówno skazanym jak też społeczeństwu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej