W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu przybyły nowe miejsca pracy dla skazanych

9 lutego br. odbyły się obchody Święta Służby Więziennej

Kilkanaście osób zainteresowanych pracą w Służbie Więziennej uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Zakład Karny Nr 1 i 2 oraz Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. To już cykliczna akcja umożliwiająca potencjalnym kandydatom uzyskanie informacji „z pierwszej ręki” jak wygląda proces rekrutacji, praca poszczególnych pionów służby i ile zarabia się w więziennictwie.

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu ppłk Arkadiusz Gościnny wziął udział w uroczystym przekazania obowiązków Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu uczestniczyła w uroczystych obchodach 100-lecia powrotu Grudziądza do Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej