Zastopuj

09.09.2019

W miniony weekend w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu zorganizowane zostało spotkanie z koszalińską fundacją ZASTOPUJ. Spotkanie miało charakter profilaktyczny związany z uzależnieniami od narkotyków, alkoholu i dopalaczy.

Narodowe Czytanie to wielka społeczna kampania promująca czytelnictwo. Liczba miejsc, w których Polacy spotkali się, aby czytać wspólnie wybraną lekturę, co roku się powiększa.

Służba Więzienna podejmuje działania w celu umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu osobom pozbawionym wolności, posiadającym czynne prawo wyborcze, przebywającym w dniu wyborów w jednostkach penitencjarnych.

Pamiętamy...

03.09.2019

Na zaproszenie wójta i Rady Gminy Gruta delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu w dniu 2 września br. uczestniczyła w obchodach nadania pośmiertnego stopnia pułkownika Patronowi Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego.

Badania nad funkcjonariuszami Służby Więziennej należą do rzadkości. Znacznie popularniejsza jest tematyka osób naruszających prawo, ich sposób funkcjonowania w społeczeństwie i w sytuacji izolacji więziennej. Wydaje się jednak ważne poznanie osób, które decydują się na bardzo trudną pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami skazanymi, jakimi cechami osobowości charakteryzują się, jakie są ich predyspozycje, jakimi motywami kierują się przy podjęciu pracy.

80 lat temu na Polskę spadły pierwsze pociski rozpoczynające II Wojnę Światową. By uczcić pamięć ofiar 1 września 1939 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu na Cmentarzu Wojennym w Mełnie oddali hołd poległym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej