Szacuje się, że ponad 2 miliony dzieci w Europie ma rodzica w więzieniu. Kiedy bliska osoba odbywa karę pozbawienia wolności, sytuacja może być trudna dla całej rodziny. Szczególnie cierpią na tym dzieci, które niejednokrotnie nie rozumieją tej trudnej sytuacji, cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych, uczucia osamotnienia, stygmatyzacji.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rodakom na kresach

01.07.2020

#ResortSprawiedliwościPomaga. Dzisiaj przekazaliśmy maseczki ochronne w ramach akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, które w lipcu pojadą do Polaków mieszkających na terytorium Litwy. Dobro wraca! Niewiele brakuje.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – tekst roty ślubowania...

Komunikat

26.06.2020

Pomimo, że świat zwolnił z powodu pandemii wirusa COVID19, życie toczy się nadal.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej