KOMUNIKAT

24.07.2020

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego – wspólną misją formacji mundurowych Policji i Służby Więziennej. Zadanie to w mniejszym lub większym zakresie realizują również inne instytucje w zakresie swoich kompetencji na podstawie właściwych regulacji prawnych. Jednak skuteczność podejmowanych działań niejednokrotnie zależy od ścisłej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Komunikat

17.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu aktualnie realizowany jest dla osadzonych Trening Zastępowania Agresji ART prowadzony przez wyszkolonych funkcjonariuszy grudziądzkiej jednostki.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Skuteczne oddziaływania penitencjarne muszą być nowoczesne, dopasowane do zmieniających się realiów i pojawiających się nowych problemów i zagrożeń.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej