Cały kraj zmaga się z niezwykle trudną sytuacją, dlatego tak ważne jest dziś podjęcie wszelkich działań na rzecz wspólnego dobra. Osadzony z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu szyje maseczki. Tygodniowo spod igły wychodzi 160 maseczek jednorazowego użytku.

Szyjemy dla dzieci

31.03.2020

Funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu po raz kolejny zaangażowali się w pomoc na rzecz dzieci w szczególnej potrzebie.

Trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Komunikat

26.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej