W sobotę, 12 października br. funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z całej Polski wraz z rodzinami zgromadzili się na Jasnej Górze. XXIII Pielgrzymka zgromadziła funkcjonariuszy naszej formacji, pracowników, rodziny, kapelanów Służby Więziennej, a także kompanię honorową.

11 października studenci Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu zainaugurowali nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr, przy ulicy Focha.

Służba Więzienna realizując swoje ustawowe zadania współpracuje ściśle z innymi formacjami i służbami państwowymi. Współdziałamy zawodowo, ale i dzielimy się radością przeżywania wspólnie rocznic, jubileuszy. 10 października 2019 roku w kompleksie Grupa odbyły się uroczystości z okazji Święta Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela. Wśród zaproszonych gości był kpt. Marek Okoński - Zastępca Dyrektora, reprezentujący Zakład Karny...

10 października br. na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu odbył się koncert zespołu muzyczno-ewangelizacyjnego.

Otwarcie na potrzeby innych, uczenie pomocy, uwrażliwienie na czyjeś cierpienie – to cechy w kształtowaniu których mają pomóc prowadzone akcje charytatywne. Każdy przecież ma coś, co może dać innym, a każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat na lepsze.

Dzięki zawartemu porozumieniu przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania praktyk przez aplikantów aplikacji sądowej i prokuratorskiej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu gościł na kilkudniowej praktyce aplikantów drugiego roku. Celem odbycia praktyki było uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej