Współcześnie misja Służby Więziennej wykracza poza kodeksowe cele, dla których została powołana. Nasza formacja w ramach funkcji prewencyjnej angażuje się w szereg działań mających na celu oddziaływania profilaktyczne wobec młodzieży.

„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka" Ralph Waldo Emerson

KOMUNIKAT

07.08.2020

Choroba alkoholowa dotyka osób w różnym wieku, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej. Bardzo wiele osób nadużywających alkoholu nie zdaje sobie sprawy z trudnej sytuacji, w której się znajdują. Specjaliści określają alkoholizm jako skomplikowaną i podstępną chorobę, mającą różne postaci oraz objawy, bardzo często dalece odbiegające od potocznego rozumienia oraz odbioru przez społeczeństwo ludzi z problemem alkoholowym. Osoby...

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu st. chor. Przemysław Kula w czasie wolnym od służby uratował zagrożone życie ludzkie i mienie przed rozprzestrzeniającym się pożarem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej