E-wokanda

14.05.2020

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski w marcu 2020 r. Zamknięte zostały szkoły, uczelnie, sklepy, granice państwa. Również sądy przeorganizowały swoją pracę.

Ograniczenia aktywności, izolacja społeczna, brak możliwości lub ograniczenie wykonywanej pracy, dla wielu osób to zupełnie nowa sytuacja w obliczu pandemii. Dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych ograniczenia i izolacja to rzeczywistość, jednak przedłużająca się sytuacja jest nieobojętna na psychikę dla każdego człowieka. Służba Więzienna od lat wypracowuje sposoby, które pomagają łagodzić negatywne skutki izolacji u osadzonych....

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, czyli osób, bez których szpitale, poradnie, ambulatoria nie mogłyby normalnie funkcjonować. W obecnej sytuacji, jaką mamy na całym świecie pielęgniarki często są na „pierwszej linii frontu” w walce z koronawirusem. Tym bardziej należy przypomnieć o ich wielkim zaangażowaniu w opiece i pomocy osobom.

Komunikat

05.05.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Państwowa Straż Pożarne jest jedną z formacji mundurowych, z którymi na co dzień współpracuje Służba Więzienna. Służba Więzienna i Straż Pożarna to formacje mundurowe zaliczające się do zawodów zaufania publicznego.

28 kwietnia 2020 r. w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga dla Grudziądzkiego Centrum Caritas zostały przekazane maseczki oraz przyłbice zabezpieczające przed koronawirusem wykonane przez osadzonych. Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu po raz kolejny był czynnie zaangażowany w akcję tworzenia środków podstawowej ochrony indywidualnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej