Dotychczasowe sukcesy st. kpr. Janusza Jagielskiego w krajowych imprezach stają się chlebem powszednim w świetle ostatnich sukcesów. Starszy strażnik Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zdobył dwa srebrne medale w V Mistrzostwach Europy CBJJP.

Więzienna matura

06.05.2019

W dniu 6 maja w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, 7 osadzonych - absolwentów przywięziennej szkoły, rozpoczęło egzaminy maturalne.

Z wizytą studyjną w Zakładzie Karnym Nr 1 gościli uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Od izolacji do resocjalizacji. 100-lat historii więziennictwa w niepodległej Polsce”.

W ramach organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław „X Dni Kryminalistyki”, w dniu 10 kwietnia 2019 r. grupa studentów odwiedziła więzienie przy Kleczkowskiej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej kultywują pamięć o Kresach Wschodnich

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. (poz. 297) w dniu 30.11.2018 r. zniesiony został Zakład Karny w Oleśnicy a w dniu 1 grudnia 2018 r. został utworzony w Oleśnicy Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej