16 grudnia br. pod tablicą upamiętniającą działaczy m.in. NSZZ Solidarność internowanych i więzionych przez władze PRL w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów w 40. rocznicę pacyfikacji w Kopalni Wujek .

​​​​​​​Przewodnik psa specjalnego razem ze swoim podopiecznym z Zakładu Karnego  Nr 1 we Wrocławiu odbyli wspólne ćwiczenia wraz z przewodnikiem psa z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowice.

Odpowiedzialna postawa funkcjonariusza z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu przyczyniła się do zatrzymania pijanego kierowcy.

Z okazji 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w auli Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której awansowano na wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki.

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne, których celem było sprawdzenie oraz doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych, a także podnoszenie umiejętności współdziałania oraz jej organizacja pomiędzy Służbą Więzienną, a innymi podmiotami takimi jak Państwowa Straż Pożarna czy Policja.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wrocławskiej „jedynki” wspólnie z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wzięli udział w akcji zalesienia terenów w okolicach Obornik Śląskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej