...czyli Projekt „Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kolejny już rok realizowany m.in. w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

KAIN na wolności

06.06.2019

Spektakl KAIN więziennej grupy teatralnej, został po raz pierwszy zaprezentowany poza murami wrocławskiego Zakładu Karnego Nr 1 

W ramach dobrych praktyk penitencjarnych oraz współpracy ze środowiskiem akademickim, Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu gościł grupę studentów trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

18 maja 2019 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu rozpoczęli cykl szkoleń strzeleckich.

Zajęcia biegowe w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu są prowadzone od 2013 roku. Ich uczestnicy mieli okazję udziału w wielu biegach. Tym razem zmierzyli się z dystansem półmaratońskim.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej