W dniu 24.10.2023 funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wzięli udział w Dniu Mundurowym organizowanym w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Danuty Siedzikówny INKI we Wrocławiu.

W dniach 17 i 20 października 2023 r. funkcjonariusze w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu gościli uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Wizyta studentów prawa z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS.

Aż 85,1% osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wzięło udział we wczorajszych wyborach parlamentarnych.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej we Wrocławiu, wracając z ćwiczeń zgrywających z GISW w Opolu, pomogli ofiarom wypadku.

Nasi funkcjonariusze wzięli udział w targach pracy TALENT DAYS, które odbyły się na Stadionie Tarczyński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej