Powrót do szkoły

02.09.2019

Po przerwie wakacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu wznawia proces dydaktyczny

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren więzienia

Zaczytani

26.08.2019

Rok 2019 jest dla biblioteki Zakładu Karnego Nr 1 rokiem przełomowym. Najpierw udział w akcji „Książki za kraty”, później nawiązanie stałej współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną, aż w końcu kontakt z Fundacją Zaczytani.org, czego rezultatem była dostawa blisko 250 kartonów książek.

Można inaczej

19.08.2019

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu prowadzone są specjalistyczne oddziaływania korekcyjne wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym

W ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu podpisał umowę z nowym kontrahentem - Spółdzielnią „Premegal” Zakładem Pracy Chronionej z siedzibą we Wrocławiu.

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu od wielu lat prowadzi współpracę z Zakładem Karnym w Valdicach, w Republice Czeskiej. Wczoraj dobiegł końca tegoroczny cykl bilateralnych wizyt studyjnych polskich i czeskich funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej