Ogłoszony na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego, znacząco wpływa na funkcjonowanie jednostki penitencjarnej. Specyfika tych szczególnych instytucji porządku publicznego, determinuje skupienie licznej zbiorowości na relatywnie niewielkiej powierzchni. Służba Więzienna inicjuje zatem mnogie działania zapobiegawcze w celu kompletnego zredukowania źródeł ewentualnego zakażenia.

Komunikat

30.03.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Komunikat

24.03.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych podjętych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu i Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

KOMUNIKAT

17.03.2020

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych podjętych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu i Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

KOMUNIKAT

13.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Z dniem 13 marca br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Romana Oraczewskiego - zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej