15 stycznia br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich oddali honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury oraz w Oddziale Terenowym w Kędzierzynie-Koźlu RCKiK w Opolu.

Podsumowanie szkoleń skazanych zrealizowanych w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Kolejny raz w tym roku grupa funkcjonariuszy z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich honorowo oddała krew w Strzeleckim Domu Kultury.

Nowi oficerowie

07.12.2020

Choć epidemia uniemożliwia organizowanie uroczystości, to jednak udało się złożyć gratulacje nowym oficerom w naszej jednostce.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich ruszył program resocjalizacyjny, w ramach którego skazani ponownie szyją maseczki ochronne. Trwa akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej "Resort Sprawiedliwości Pomaga".

W całym kraju trwa akcja honorowego krwiodawstwa "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", której koordynatorem w naszej formacji jest Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej