Co roku, 14 czerwca, w rocznicę urodzin austriackiego lekarza – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi Karla Landsteinera, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu niedozwolonych substancji odurzających w przesyłce skierowanej do skazanego.

W dniu 28.04.2021 r. rozpoczęliśmy na terenie tut. Zakładu Karnego kurs spawacza metodą TIG 141 dla 10 osób pozbawionych wolności. Organizatorem kursu jest Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe POLIFACH ze Strzelec Opolskich.

W dniu 21 maja 2021 roku na uroczystościach odbywających się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Służbę Więzienną reprezentowali Dyrektorzy strzeleckich jednostek penitencjarnych. Ppłk Arnold Henne oraz ppłk Leszek Jankowski złożyli życzenia wszystkim strażakom.

W obchodach Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowanych przez władze miasta i powiatu strzeleckiego uczestniczyła delegacja z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej