Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich obchodziła okrągłą rocznicę 50-lecia powstania. Wśród wielu zaproszonych gości byli także przedstawiciele Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich - zastępca Dyrektora ppłk Dariusz Kaczorowski oraz kierownik działu penitencjarnego por. Mariusz Rewerski.

29 września br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osadzonych. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji dwóch szkoleń w tym zakresie, na które uczęszcza 20 kursantów.

Podczas spotkania z najmłodszymi mieszkańcami wsi Dziewkowice funkcjonariusz Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich przeprowadził pokaz umiejętności psa specjalnego Nabu.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Dariusz Kaczorowski wspólnie z por. Mariuszem Rewerskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Jak co roku dyrektorzy strzeleckich jednostek penitencjarnych wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dniu Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej