W dniu 14.11.2018 r. skazani odbywający karę pozbawienia wolności mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dramowych realizowanych przez Fundację Pedagogium.

W dniu 13 listopada 2018 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń resortowych oraz  mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 05.11.2018 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbył się spektakl poetycko-muzyczny do wierszy Karola Wojtyły, z udziałem aktora Krzysztofa Kamińskiego, skierowany do osób pozbawionych wolności.

Z pomocą Stasiowi

29.10.2018

W dniu 28.10.2018 r. w parku w Konstantynowie Łódzkim odbył się piknik charytatywny organizowany przez OSP Niesięcin. Celem była zbiórka pieniędzy na rzecz małego Stasia, u którego wymagane będzie wykonanie przeszczepu serca.

W ramach współpracy z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w dniu 22.10.2018 r. odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki penitencjarnej dla skazanych mężczyzn.

W dniu 17.10.2018 r. na terenie jednostki Teatr "Kurtyna" odegrał dla osadzonych spektakl pt: „ Wyzwanie". Podejmował on problematykę związaną z uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz problematykę przemocy, cyber- przemocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej