21 grudnia 2022 roku odbył się finał 22. edycji konkursu „Najlepszy Policjant, Strażak PSP i OSP województwa łódzkiego w 2022 roku” zorganizowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera

Kandydaci na funkcjonariuszy mogą składać dokumenty do dnia 28 grudnia 2022 roku

15 listopada 2022 roku Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk Waldemar Miksa wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi awanse na wyższe stopnie służbowe

W dniu 7.10.2022 roku gościliśmy na terenie jednostki młodzież z klasy maturalnej XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych to coś więcej niż działania ukierunkowane na proekologiczne postawy osadzonych

Umowa o zatrudnienie osadzonych kobiet w firmie AQ Wiring System przedłużona o kolejne 2 lata.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej