W dniu 15.12.2018 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi dział penitencjarny zorganizował spotkanie z przedstawicielami projektu profilaktycznego „Skazany Na Wolność” działającymi z ramienia Fundacji „Brama”.

W dniu 15.12.2018 roku W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyło się spotkanie gwiazdkowe osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi.

W dniu 3.12.2018 roku w siedzibie firmy Sensilab Polska Sp. z o.o. podpisano koleją umowę z kontrahentem. Umowa zawarta została pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Grzegorzem Tomaszewski z prokurentem – Jackiem Czwarnym.

W dniu 29.11.2018 roku Zakład Karny Nr 1 w Łodzi odwiedzili studenci Uniwersytetu Łódzkiego uczący się na Wydziale Prawa i Administracji kierunków polityki społecznej oraz prawa.

W dniu 28.11.2018 roku administracja zakładu karnego zorganizowała grupowe wyjście na Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego w Łodzi dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

W dniu 19.11.2018 roku odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki penitencjarnej dla skazanych mężczyzn.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej