Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przekazali zebrane zabawki do Domu Małego Dziecka.

W związku z zagrożeniem epidemicznym sprawy sądowe w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbywają się poprzez wideokonferencje.

Od 06 kwietnia 2020 roku na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych wprowadzono kolejne zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę funkcjonariuszy, pracowników oraz osób pozbawionych wolności.

Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna na sytuację, z jaką mamy do czynienia w kraju.

KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa łódzkiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami...

Działania w związku z obowiązującym od 14 marca 2020r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej