W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Kolejne kobiety odbywające karę pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu zostały skierowane do nowego miejsca pracy.

22 lutego 2022 roku mjr Krystian Wasiński Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu podpisał umowę z kolejnym kontrahentem – MSU SA reprezentowanym przez Macieja Krzemińskiego. Umowa została zawarta w ramach ministerialnego programu "Praca dla Więźniów".

W pracy ze sprawcami przestępstw niezwykle istotnym jest zwracanie ich uwagi na sytuację ofiar, gdyż osoby skrzywdzone bardzo często czują się rozgoryczone, są przepełnione urazami, negatywnymi uczuciami i frustracją. Z biegiem czasu odczuwane przez nich emocje bledną, ale mimo tego niewybaczona krzywda może działać destruktywnie na jednostkę. Aby ofiary przestępstw nie trwały w tym stanie Służba Więzienna w oddziaływaniach resocjalizacyjnych koncentruje się...

Psycholodzy w Służbie Więziennej to ważne ogniowo procesu resocjalizacji więźniów. To dzięki nim powstała psychologia penitencjarna.

8. lutego to święto Służby Więziennej. To czas awansów funkcjonariuszy oraz refleksji nad misją formacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej