3 września br. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu włączył się w akcję Narodowego Czytania. Jednostka po raz kolejny bierze udział w tej inicjatywie.

1 września po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Czyste miasto

26.08.2022

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu wspólnie ze Strażą Miejską rozpoczął projekt mający na celu zadbanie o tereny zielone miasta.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu podpisali porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach kampanii "Bezpieczni w służbie i w pracy" szkolili pracowników Zakładu Poprawczego w Nowem.

Mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, z Małgorzatą Trzcińską - prokurentem firmy Supportive Recycling Poland Sp. z o.o. podpisali umowę o odpłatne zatrudnienie osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej