Grudziądzka młodzież podczas wizyty w Zakładzie Karnym poznała tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uczestniczyła w lekcji historii będącej elementem edukacji obywatelskiej.

Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikające z tego szkody. Dlatego funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wspierają profilaktyczne przedsięwzięcia na terenie Grudziądza mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Mjr Krystian Wasiński, dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu podpisał z Pawłem Maniszewskim umowę, na mocy której osadzeni z grudziądzkich jednostek penitencjarnych będą pracowali w schronisku dla zwierząt.

Maturzyści będący u progu dorosłości muszą wybrać drogę zawodową. Licealiści grudziądzkiego liceum mundurowego poznali tajniki pracy w Służbie Więziennej.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu aktywnie włączają się w pomoc obywatelom Ukrainy.

Gotowi oddać krew

14.03.2022

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej