Koszyki Nadziei

14.04.2022

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu przekazali koszyki wielkanocne, które trafią do dzieci z domów dziecka.

Skazani dla rodzin

14.04.2022

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną jest jednym ze środków procesu resocjalizacji. W celu wypełniania tego zdania funkcjonariusze Służby Więziennej tworzą i realizują różne programy readaptacji społecznej mające na celu wzmacnianie więzi osób skazanych z ich bliskimi.

Grudziądzka Służba Więzienna oddała hołd zamordowanym w lesie katyńskim.

Sadzimy las

08.04.2022

Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych oraz leśnikami i urzędnikami gminy Jeżewo posadzili nowy las na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa.

Maturzyści liceum mundurowego odwiedzili Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu.

Funkcjonariuszki Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu przeprowadziły zajęcia profilaktyczne z przedszkolakami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej