Tydzień mediacji

20.10.2022

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, w dniach od 17 do 21 października 2022 roku, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, realizowane są inicjatywy propagujące alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

Przedstawiciele Służby Więziennej wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Demokracji w Grudziądzu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zdobyli drugie miejsce w turniej koszykówki pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony corocznie w dniu 14 października, to okazja aby przyjrzeć się pracy, jaką wykonują nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy w jedynej w kraju szkole dla osadzonych kobiet.

5 października br. w Grudziądzu, uczniowie III oraz IV Liceum Ogólnokształcącego wraz z przedstawicielami służb mundurowych uczestniczyli w wykładzie nt. patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę. Grudziądzką Służbę Więzienną reprezentował mjr Krystian Wasiński – dyrektor jednostki.

Kolejna grupa skazanych mężczyzn odbywających karę w Zakładzie Karnym w Grudziądzu została przeszkolona podczas kursu zawodowego. Tym razem skazani zdobywali wiedzę i umiejętności w zawodzie malarza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej