Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkali się z osobami zainteresowanymi pracą w formacji.

Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej wzięli udział w obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Jednym z ustawowych zadań Służby Więziennej jest kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych oraz patriotycznych młodzieży. Cykl takich zajęć jest realizowany w  grudziądzkim Zakładzie Karnym.

Osoby pozbawione wolności to bardzo zróżnicowana populacja, w której znajdują się także ludzie z niepełnosprawnościami. Stanowią oni grupę osadzonych, wobec których realizowane są szczególnie zindywidualizowane oddziaływania penitencjarne.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego rozpoczęli kurs języka migowego.

Studenci resocjalizacji - Akademii Jagiellońskiej - podczas wizyty w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu poznali specyfikę zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej