Komunikat

10.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Łączy nas krew

01.07.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko ponownie oddają krew

komunikat

30.06.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW pismem Pen.430-1/20 z dn. 29.06.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ograniczeń na terenie tutejszej jednostki

komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Prace plastyczne wykonane przez osadzonych Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko w ramach programu ART-STA

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach- Woniecko włączyli się w akcję na rzecz Kubusia z Hajnówki- synka funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej