Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

1 maja, 2 maja, 3 maja... przygotowania do majowych uroczystości czas zacząć.

15 kwiecień

15.04.2021

Światowy Dzień Trzeźwości

I tak minęły święta

"Bukiet róż dla wszystkich Pań"

„Odznaka Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej