23 lutego obchodzono Międzynarodowy Dzień Depresji. Mając na uwadze powagę zjawiska postanowiłam zainteresować tematem osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielopolskim.

...na pierwszy plan wysuwa się miłość, rodzina, przyjaźń, zdrowie

Szkolenie online jest coraz częściej wybieraną formą kształcenia. Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 przeniosły nas do świata online. Dla wielu z nas, praca zdalna, szkolenia lub rozwiązania hybrydowe stały się codziennością. Lecz tym razem, pierwszy raz w historii naszej jednostki penitencjarnej, zrealizowaliśmy program w formie szkolenia online dla osadzonych.

Staramy się budować świadomość, która dostrzega, że przeszłość wpłynęła na teraźniejszość, a ta buduje przyszłość

Jednym z elementów resocjalizacji jest nauka. Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. jest jednostką penitencjarną, na terenie której nie znajduje się centrum kształcenia ustawicznego. Mimo to w minionym roku zrealizowaliśmy kilka kursów przyuczających do zawodu.

Boże Narodzenie

23.12.2021

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej