W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Warsztaty z okazji Dnia Matki

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa

Program readaptacyjny "STOP" jest skierowany do osadzonych sprawców przemocy i agresji. To w dalszym ciągu znacząca grupa odbywających karę pozbawienia wolności. Stąd potrzeba realizacji programów readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania tym patologiom.

"Ważny MAJ"

10.05.2021

Pod takim właśnie tytułem, w ramach programu readaptacyjnego, aktywizowani są osadzeni w gorzowskiej jednostce. Za pomocą konkretnych zadań wzmacniamy wartości narodowe, ale też edukujemy. Tym razem w tematyce obejmującej obchody takie jak: 1 maja Międzynarodowy Dzień Pracy, 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja, 9 maja Dzień Europy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej