Komunikat

16.03.2020

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Służymy pomocą-mamy to we krwi

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

kpr. Piotr Januszewski, kpr. Artur Chwalik, plut. Łukasz Rogacki

Wizyta studentów

11.02.2020

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. gościł studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Zmiana widzeń

05.02.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej