współpraca z Zespołem Szkół w Strzelcach Kraj.

Powołanie Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

"Rozmowa poza słowami"

Zakończyła się akcja "Służymy pomocą – mamy to we krwi”. Wzięło w niej udział szesnastu funkcjonariuszy gorzowskiej jednostki penitencjarnej, oddając 7 200 ml krwi.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

23 lutego obchodzono Międzynarodowy Dzień Depresji. Mając na uwadze powagę zjawiska postanowiłam zainteresować tematem osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielopolskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej