8. lutego 1919 roku dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych

Uczestnicy narady omawiali zmiany przepisów w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Weekend cudów

11.12.2022

Szlachetna Paczka

Łącznie oddaliśmy 9 900 ml krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej