Jedna z najważniejszych dat w historii Gorzowa Wlkp.

Hala produkcyjna przy Oddziale Zewnętrznym w Słońsku zyskała nowego kontrahenta.

Dotyczy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. oraz Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Organizatorem festynu było Towarzystwo Patriotyczne Strzelec w Ośnie Lubuskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej