Funkcjonariusze ZakŁadu Karnego w Czerwonym Borze uczcili pamięć poległych podczas II wojny światowej.

W dniach 27 – 29.08.2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Wymiany Doświadczeń i Metod Szkolenia Psów Specjalnych Kynologii Służbowej.

Pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Damian Marculewicz był gościem osadzonych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Jego wykład poświęcony prowokacji Gliwickiej w przededniu II wojny światowej był elementem realizacji programu „Szlakiem bohaterów- 80 lecie wybuchu II wojny światowej” adresowanym do osadzonych.

Bez krwi życie nie mogłoby istnieć. Oddając krew- ratujesz życie! Nie ma słowa przesady w tych hasłach bo pomimo niewyobrażalnego postępu, krwi nadal nie da się zastąpić żadną inną substancją. Jest ona niezbędna zarówno w codziennym toku pracy szpitali, klinik jak też w nagłych przypadkach ratowania życia. 8 sierpnia tym cennym darem dzielili się funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

O crossficie zapewne słyszał każdy z nas. Prawdopodobnie większość kojarzy go z katorgą, nadludzkim wysiłkiem i dźwiganiem ciężarów. I tak faktycznie jest, o czym przekonali się wszyscy, którzy dopingowali zawodników podczas I Czerwonoborskich Zawodów Crossfitowych zorganizowanych dla osadzonych przez Zakład Karny w Czerwonym Borze, Fundację Sport Active i Stowarzyszenie „Masakra” z Ełku.

Czytelnictwo stanowi ważny element rozwoju osobowości każdego człowieka. Czytanie książek stymuluje umysł, uspokaja, poprawia sen, pogłębia wiedzę i poprawia pamięć, wzbogaca słownictwo oraz wzbudza empatię.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej