W Czarnem trwa szlifowanie formy więziennych psów specjalnych. Po powrocie do jednostek mają być jeszcze bardziej skuteczne w wykrywaniu niedozwolonych środków.

Strzygli na boba

12.05.2021

Do niecodziennej rywalizacji doszło w Zakładzie Karnym w Czarnem. Jej uczestnicy chwycili za fryzjerskie akcesoria i pochwalili się, jakie cuda potrafią zrobić z włosami na damskiej głowie.

Zakończył się pierwszy etap szczepień załogi Zakładu Karnego w Czarnem. Za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się podawanie drugich dawek.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

5 maja to ważna data dla niepełnosprawnych oraz osób, które zapobiegają ich wykluczeniu społecznemu. To Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Matura w izolacji

05.05.2021

Odbywanie kary pozbawienia wolności nie stanowi przeszkody, by wziąć udział w maturze. W Zakładzie Karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości przystąpiło dwóch osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej