Komunikat

31.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Gromkie „dziękujemy” usłyszeliśmy od chorych na stwardnienie rozsiane leczących się w Centrum Rehabilitacji SW w Bornem Sulinowie. Wzruszające podziękowania popłynęły po przekazaniu stołu do ćwiczeń, wykonanego przez osadzonych z Zakładu Karnego w Czarnem.

Kilkanaście drzew zasadzili lekarze i pielęgniarki z inicjatywy szczecineckich leśników, którzy chcieli im w ten sposób podziękować za walkę z COVID-19. W gronie tym nie zabrakło również reprezentantów więziennej służby zdrowia z Czarnego.

KOMUNIKAT

21.05.2021

W związku z planowanym przywróceniem z dniem 05 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.

Do zostania mistrzem zachęca program resocjalizacyjny oparty na tenisie stołowym. Stawka jest jednak dużo większa niż tytuł sportowy.

Komunikat

17.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej