W dniu 18 września w Czarnem odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej represjonowanych w wojskowych obozach internowania.

Aktywny weekend

18.09.2023

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem mogą zaliczyć weekend do bardzo intensywnego, ale zarazem niezwykle udanego i produktywnego. Oto mały skrót z minionych wydarzeń zeszłego weekendu.

Pożegnanie

13.09.2023

Dzisiaj (13.09.) w Szczecinku delegacja naszej jednostki wzięła udział w ceremonii pogrzebowej wieloletniego nauczyciela Centrum Kształcenia Ustawicznego Zakładu Karnego w Czarnem Pana Tadeusza Szymańskiego.

Jedną z zalet wstąpienia do służby, jest możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Świętujący jubileusz emeryci  z czarneńskiego koła są dobrym przykładem, że pomimo skorzystania z tego przywileju, nadal można aktywnie działać na rzecz dobra służby.

Uczestniczyliśmy w Powiatowym Święcie Plonów w Szczecinku.

Uczciliśmy 84. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Delegacja Zakładu Karnego w Czarnem wzięła udział w szczecineckich obchodach, które tradycyjnie odbyły się na  cmentarzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej