1 września rozpoczęli naukę w module penitencjarnym uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem. Po niespełna trzech tygodniach natomiast mieli okazję zobaczyć więzienie od środka.

Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jako jedna z najważniejszych form resocjalizacji oraz readaptacji stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową.

Niestety, od dłuższego czasu Covid-19 i sytuacja epidemiologiczna wpływa na nasze codzienne życie. Z tego też właśnie powodu Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Czarnem podjął decyzję o przesunięciu corocznie organizowanego przez nas festynu z okazji Dnia Dziecka z początku lata na jego koniec.

Wzorem lat ubiegłych osadzeni z Zakładu Karnego w Czarnem znaleźli się w gronie uczestników Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Nie ma w tym przypadku.

52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej obchodził swoje święto. Z tej okazji nie mogło zabraknąć życzeń od sąsiadującego z nim Zakładu Karnego w Czarnem.

Kursy zawodowe to bardzo dobra okazja, by podczas odbywania kary, podnieść swoje umiejętności. Przydadzą się one w podjęciu pracy w więzieniu, a przede wszystkim – po opuszczeniu jego murów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej