„Zwycięzca”

05.10.2018

W ramach programu „Tacy sami – za kratami” Dariusz Strychalski przeprowadził skazanym szkolenie motywacyjne

W ramach programu readaptacyjnego „Tacy sami - za kratami” Rafał Gręźlikowski spotkał się ze skazanymi

Realizacja programu „Praca dla więźniów”

Współpraca z Instytucją Artystyczną Województwa podlaskiego

Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach

Hero Run Stadion, to akcja społeczna, w którą tradycyjnie zaangażował się Zakład Karny w Białymstoku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej