Program o charakterze profilaktyki uzależnień

W dniach 10-13.02.2020 roku, odbyły się kolejne szkolenia, dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Białymstoku

Chór mieszany zespołu Kurpie Zielone zaśpiewał w Zakładzie Karnym repertuar kolędowy

Spotkanie z przedszkolakami

Białostocki zakład karny w ramach pilotażowego projektu już od listopada 2019r kieruje skazanych do pracy w firmie WARS S.A.

Kolędnicy z Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w białostockim zakładzie karnym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej