Szycie maseczek ochronnych, jednym z działań w ramach programu "Czyste ręce".

W dniu 27.03.2020 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku, w myśl haseł: oddając krew ratujesz życie i każda kropla jest cenna, wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Zakład Karny w Białymstoku, w obliczu wyzwania spowodowanego bieżącą sytuacją w kraju, staje na wysokości zadania.

Komunikat finansowy

19.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wstrzymuje się do odwołania przyjęcia wpłat gotówkowych w kasie jednostki. Wpłaty dla osadzonych należy przekazywać w formie bezgotówkowej.

Zakład Karny w Białymstoku zawarł porozumienie z Muzeum Wojska w Białymstoku. Strony porozumienia będą realizowały współpracę, w celu promowania i szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, patriotyzmu, historii i resocjalizacji.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej