W dniu 21 listopada br. w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się uroczysta odprawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu 15 listopada 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach została przeprowadzona kolejny raz Akcja Honorowego Oddawania Krwi "NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA".

11 listopada w Kozienicach odbyły się obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach. W uroczystościach na terenie miasta wziął udział Poczet Sztandarowy Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz delegacja funkcjonariuszy na czele z Dyrektorem ppłk. Radosławem Salakiem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

W dniu 13 października 2019 roku, odbyły się uroczyste obchody wielkiej bitwy Legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku.

W ramach zajęć kulturalno–oświatowych dla skazanych, odbyło się zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej